• 52/27 ซอยสายไหม 63 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220